ข่าวประขาสัมพันธ์

ข่าวก่อนหน้านี้

เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียน ในสถานการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา

ข่าวสารล่าสุด

เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

witchaya panya

17 กันยายน 2020

เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

witchaya panya

17 กันยายน 2020

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียน ในสถานการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษา

witchaya panya

17 กันยายน 2020