ข้อมูลบุคลากร

S

S = Sense of belonging (รักองค์กร)

P

P = Performance excellence (มุ่งงานเลิศ)

E

E = Ethic and integrity (เทิดคุณธรรม)

C

C = Co Operation (นำพาความร่วมมือ)

ข่าวสารล่าสุด

witchaya panya

2 พฤษภาคม 2021

ประกาศโรงเรียนเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ตามสถานการณ์ COVID-2019

ประกาศโรงเรียนเรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ตามสถานการณ์ COVID-2019

witchaya panya

22 เมษายน 2021

witchaya panya

8 เมษายน 2021

witchaya panya

27 มีนาคม 2021

witchaya panya

25 มีนาคม 2021