ข้อมูลบุคลากร

S

S = Sense of belonging (รักองค์กร)

P

P = Performance excellence (มุ่งงานเลิศ)

E

E = Ethic and integrity (เทิดคุณธรรม)

C

C = Co Operation (นำพาความร่วมมือ)

ข่าวสารล่าสุด

witchaya panya

9 ตุลาคม 2021

witchaya panya

8 กรกฎาคม 2021

witchaya panya

4 กรกฎาคม 2021

witchaya panya

1 มิถุนายน 2021