ข้อมูลบุคลากร

S

S = Sense of belonging (รักองค์กร)

P

P = Performance excellence (มุ่งงานเลิศ)

E

E = Ethic and integrity (เทิดคุณธรรม)

C

C = Co Operation (นำพาความร่วมมือ)

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เลื่อนการสอบจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

witchaya panya

3 พฤษภาคม 2022

witchaya panya

3 พฤษภาคม 2022

witchaya panya

30 มกราคม 2022

witchaya panya

2 มกราคม 2022

witchaya panya

28 ตุลาคม 2021