ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ปิดเรียนด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปิดเรียนด้วยเหตุเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศปิดเรียน-1