ประกาศผลสอบจัดชั้นเรียน ม. 1 ,ม.4 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อนักเรียนตามผลการสอบจัดชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียน-ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียน-ม.4