ประกาศโรงเรียนเรื่อง กำหนดการสอบจัดชั้นเรียน ม. 1 ,ม.4 และกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด กำหนดสอบจัดชั้นเรียนในวันที่ 2 มิ.ย. 2564 นี้ และนัดหมายนักเรียนชั้น ม.2,ม.5 ในวันที่ 1 มิ.ย. เช้า ม.3,ม.6 ในวันที่ 1 มิ.ย.บ่าย ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศเปิดภาคเรียน