ประกาศโรงเรียน เรื่อง รับสมัครครูดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครครูดนตรีสากล-วิชาเอก-ดนตรีส