ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-ร้

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1pdf

มัธยมศึกษาปีที่ 4 เน้น วิทย์ – คณิต

ม.4pdf1

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่เน้น วิทย์ – คณิต

ม.4pdf2-1