รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ประเภทห้องเรียนปกติและ ห้องเรียนพิเศษ 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติและ ห้องเรียนพิเศษ

รับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติและ ห้องเรียนพิเศษ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gifted Program ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์

คลิก สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ