ติดต่อสอบถาม

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

269 ม.15 บ้านพลาญชัย ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

PHONE NUMBER   :  0-4362-4180
EMAIL  :  info@tup101.ac.th
Website :  www.tup101.ac.th