เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

เดิมชื่อ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 บ้านพลาญชัย ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จัดเป็นโรงเรียนในเครือ “อัษฎเตรียมพัฒน์” ในลำดับที่ ๑๗

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ผู้มีรายชื่อมอบตัว

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องวิชาการ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ