เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

เดิมชื่อ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 บ้านพลาญชัย ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จัดเป็นโรงเรียนในเครือ “อัษฎเตรียมพัฒน์” ในลำดับที่ ๑๗

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดการ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563กำหนดการ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (Click)
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ผู้มีรายชื่อมอบตัว

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องวิชาการ

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ