เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน วัฒนธรรมองค์กร

               “รักงานสอน อาทรศิษย์ ร่วมคิดร่วมทำ” “Love to teach love students and joined together to think”