ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

จากพลาญชัยพิทยาคม->>เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ->> จำนวนครู ->> จำนวนนักเรียน ->>

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

“ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานพัฒนาการสู่สากล นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”

ข่าวสารล่าสุด

เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

witchaya panya

17 กันยายน 2020

เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

ประกาศโรงเรียน เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

witchaya panya

17 กันยายน 2020